Tāmanako, me kare e vai no teta‘i toru rā, me kore ra, e tere atu. Ka ‘akape‘ea koe i te pā‘ī‘anga, i te tunu‘anga, i te tāmā‘anga? Ea‘a i reira ta‘au ka inu?

Ka tāmanamanatā‘ia rāi te vai i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere. Vai‘o‘ia teta‘i vairanga vai, kia rava no teta‘i toru rā, me kore ra, kia tere atu.

Au tāmanako‘anga pu‘apinga

Te ‘akakī‘anga i te au mō‘ina ki te vai

‘Auraka e titiri i ta‘au au mō‘ina vai tei pou, e ta‘au au mō‘ina vai pupū, tāmā meitaki ia, ma te ‘akakī ki te vai. No te au rā tātakita‘i kare ā‘au vai, ka anoano koe e toru rīta vai, no te tangata tātakita‘i. ‘Auraka e tā‘anga‘anga i te mō‘ina ū. E āka ‘anga‘nga i te tāmā‘anga, e ka maki‘ia pa‘a koe. ‘Auraka e ngaropōina i te vai‘o i teta‘i vai na te pēpē, e te au ‘ānimara/manu ‘akaperepere katoa.

Te tāporoporo‘anga i te vai no teta‘i tuātau roa

Ka rauka iākoe i te tāporoporo i te vai inu no te ‘okota‘i mata‘iti, me tītō atu koe i te vairākau tāteatea kare e ‘aunga ana. Tā‘anga‘anga‘ia teta‘i ‘āpa tipunu, no te ta‘inga‘uru rīta vai, e, ‘auraka e inu, kia pou roa teta‘i ‘āpa ora mei te kā‘iro‘ia‘anga. ‘Akairo‘ia te au mō‘ina tātakita‘i, ki te rā i ‘akakī‘ia ei. Tāporoporo‘ia te au mō‘ina ki roto i teta‘i ngā‘i anuanu, e te pōpoiri.

Kaikai meitaki, ma te pā‘ī iākoe

‘Akama‘ara i te ‘ākono meitaki i te vai tunu kai, e te vai tāmā‘anga katoa. Ka rauka iākoe i te tā‘anga‘anga i te vai i roto i ta‘au tāngika vai-vera, māri ra, ‘ākono‘ia teta‘i atu ki roto i te au vairanga una mama‘ata.

‘Akatoka‘ia

Ka rauka katoa iākoe i te ‘akakī i te au vairanga āiti kirīmi ki te vai, ma te ‘ākono atu ki roto i te pi‘a ‘akatoka kai. Ka tauturu teia i te ‘ākono‘anga i te kai kia anuanu, me mate te uira, e ka rauka katoa i te tā‘anga‘anga‘ia ei vai inu.

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te tāporoporo‘anga i te vai.

Komakoma no runga i te au manatā te ka tupu

Komakoma atu ki to‘ou ngutu‘are tangata, ma te ‘akatanotano i ta kotou ka rave, i roto i teia au turanga.