Kare tatou e kite e ‘ā‘ea te au ‘akatane‘a‘anga e tupu ei, māri ra, ka rauka ia tatou i te te‘ate‘amamao no te reira. Ko to‘ou kainga teta‘i ngā‘i pu‘apinga rava atu, no te ‘akamata i teia. Kimi‘ia te au rāvenga te ka rauka iākoe i te rave, no te ‘akaponui‘a‘au‘anga i to‘ou kainga.

Te ‘akapōnuiā‘au‘anga atu i to‘ou kainga

Ka rauka iākoe i te rave i te au taka‘i‘anga, no te ‘akatopa‘anga i te kino te ka tupu ki roto i to‘ou kainga, me tukia e te manamanatā tupu po‘itirere.

  • Tāpekapeka‘ia/tāmou‘ia te au ‘apinga teitei, e te teima‘a ki runga i te pāruru.
  • Neke‘ia te au ‘apinga teima‘a, e ka nga‘anga‘a, ki raro, me kore ra, ki roto i te au kaparāta ‘aka‘aka.
  • ‘Akairi‘ia te au tūtū, e te au i‘o ki runga i te au ‘ūka tau (‘eia‘a te naero ‘okota‘i).
  • ‘Akapāpu meitaki e, kua kite koe i te pata tāmate‘anga i roto i te manamanatā tupu po‘itirere, e to te paipa gas, e te paipa vai.
  • Te ‘irinaki ma‘ata ia ra e, ka kino te au pū-aua‘i i roto i teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua. ‘Ākara‘ia te kupenga uira a te Earthquake Commission, no runga i teta‘i atu ‘akakitekite‘anga, no runga i te ‘akaponuiā‘au‘anga i te au pū-aua‘i.
  • Me kua tāpeka‘ia te tango o te ta‘ua o to‘ou ngutu‘are ki te au pāruru ‘are, ‘ākara‘ia me te meitaki ra. ‘Ākara me kua tāpeka meitaki ia te tango ki te ‘are ki runga ake.

E au tauī‘anga teta‘i tei ma‘ani‘ia ki roto i te New Zealand Residential Tenancy Act, i roto ia Pēperuare, i te mata‘iti 2021. Kua ‘akamāmā mai teia au tauī‘anga, i te ‘akaponuiā‘au‘anga, te aronga tara‘u ‘are no te ngāruerue‘anga ‘enua. Me e tangata tara‘u ‘are koe, e te ‘inangaro ra koe i te ‘akaponuiā‘au i to‘ou ngutu‘are mei te ngāruerue‘anga ‘enua, ‘akapāpu meitaki i te komakoma ki to‘ou ‘atu-‘enua.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Natural Hazards Commission Toka Tū Ake logo

‘Ākara‘ia te kupenga uira a te Natural Hazards Commission Toka Tū Ake, no teta‘i atu ‘akakitekite‘anga no runga, i te ma‘ani‘anga i to‘ou kainga kia ponuiā‘au atu.

‘Ākara meitaki ia ta‘au insurance

E rāvenga tauturu pu‘apinga rava atu, te insurance no runga i to‘ou ngutu‘are, e te au ‘apinga i roto, i te ‘akatū iākoe me pue‘u to‘ou ngutu‘are i roto i teta‘i manamanatā. Pērā katoa, te insurance tei roto te papa-ture no te a‘i (te ma‘ata‘anga o te au papa-ture), ko te ‘āite‘anga i reira, kua tāmaru‘ia koe e te insurance a te EQC, no te Ngāruerue ‘Enua.

E mea pu‘apinga te ‘ākara‘anga matatio, e te ‘ākara‘anga putuputu, i ta‘au insurance. Teta‘i au ‘apinga pu‘apinga kia ‘ākara meitaki ia:

  • Te au mea tei tāmaru‘ia, i raro ake i ta‘au papa-ture insurance, e pērā katoa, te au mea kare i tāmaru‘ia, i raro ake i ta‘au papa-ture insurance.
  • Me ka rava te tāmaru‘anga o ta‘au insurance, i te ‘akatū ‘aka‘ōu i to‘ou ngutu‘are, e te mono i te au ‘apinga ‘oko ma‘ata, i muri ake i te manamanatā tupu po‘itirere.

Me kua kino teta‘i au ‘apinga, mei roto i teta‘i manamanatā nātura, ‘akama‘ara i te nene‘i kia ma‘ata te tūtū. I reira koe, ka ‘ārāvei atu ei i to‘ou kāmupani insurance, no te ma‘ani i ta‘au ‘oro‘anga. Na ratou e vāito, e te ‘aka‘aere i te katoa‘anga o ta‘au ‘oro‘anga na te EQC, pērā katoa te tu‘anga no te Ngāruerue ‘Enua.

‘Akate‘ate‘amamao‘ia to‘ou ngutu‘are tangata

Tei iākoe te ‘akapāpu‘anga e, ka kite to‘ou kōpu tangata i te au mea tau i te rave, tei a kotou pouroa te au rāvenga anoano‘ia. ‘Āru‘ia teia au taka‘i‘anga, i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i to‘ou ngutu‘are tangata.