Kare pa‘a teta‘i au ngutu‘are, au mataāra, au matakeinanga, e ponuiā‘au ana no te no‘o, e ka anoano‘ia pa‘a koe kia ‘akaruke viviki, i roto i teta‘i tuātau manamanatā tupu po‘itirere.

Me ka ‘akaruke te katoatoa i to‘ou mataāra, ka aere koe i reira ki ‘ea? Ea‘a ta‘au ka ‘apai? Ka ‘akape‘ea te au ‘ānimara/manu ‘akaperepere? E tangata tupu āinei to‘ou te ka anoano pa‘a i ta‘au taururu?

Au tāmanako‘anga pu‘apinga

‘Akako‘uko‘u‘ia teta‘i kete rave viviki

Vai‘o‘ia kia papa, teta‘i kete rave viviki, no te katoatoa i roto i to‘ou ngutu‘are tangata. Tei roto i teia, te kāka‘u mā‘ana‘ana, teta‘i mōina vai, mea katikati, te au tātā‘anga pu‘apinga, e te tūtū ‘akairo (ID) ‘Akama‘ara i teta‘i ua atu vairākau, ka anoano pa‘a koe. ‘Ākono‘ia ta‘au kete first aid, mōri-pata, rātiō, e te au pātiri ki teta‘i ngā‘i te ka rauka iākoe i te rave viviki.

Kimi‘ia te au mea ka anoano kotou

‘Iki‘ia te ngā‘i ka ‘aere kotou

‘Iki‘ia ta‘au ngā‘i ka ‘aere (ma te ‘akapāpu meitaki e, kua kite te katoatoa i roto i to‘ou ngutu‘are tangata, ko te tupu āinei, e kare kotou i te ngā‘i ‘okota‘i). Tei ko pa‘a to‘ou ngā‘i ‘akaruru‘anga i to‘ou ai taeake, me kore ra, kōpu tangata, no reira, ‘akapāpu meitaki e kua kite ratou i ta‘au au parāni.

‘Ākara meitaki ia te turanga o to‘ou ngā‘i e no‘o ra

Me te no‘o ra koe ki roto i te ngā‘i te tarotokakā‘ia ra e ka tukia e te tai ‘akakī, ‘akapāpu meitaki e, tei va‘o ake to‘ou ngā‘i ‘akaruru‘anga i te ngā‘i te tarotokakā‘ia ra e ka tukia e te tai ‘akakī.

Kimi‘ia to‘ou au ngā‘i te ‘irinaki‘ia ra e, ka tukia e te tai ‘akakī

‘Auraka e ngaropōina ta‘au au ‘ānimara/manu ‘akaperepere

Me ka ‘akaruke koe i te kainga, ‘apaina ta‘au au ‘ānimara/manu ‘akaperepere. Me kare e ponuiā‘au ana no‘ou, kare katoa i reira, e ponuiā‘au ana no ratou. ‘Akapāpu meitaki e, ka ‘akatika‘ia ta‘au au ‘ānimara/manu ‘akaperepere ki ko i to‘ou ngā‘i ‘akaruru‘anga. Me kore ra, ‘apaina te turanga ‘ārāvei‘anga no te au kainga puakāoa, kainga kiorengiāo, e te au mōtēra, te ka ‘akatika i te au ‘ānimara/manu ‘akaperepere.

Komakoma no runga i te au manatā te ka tupu

Komakoma atu ki to‘ou ngutu‘are tangata, ma te ‘akatanotano i ta kotou ka rave, i roto i teia au turanga.