I roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, kare pa‘a te pere‘ō ‘oire e ‘anga‘anga, e ka ārairai‘ia pa‘a te au mataāra, e te matakeinanga.

Me kare e rauka iākoe i te na runga i te ara tei mātau‘ia e koe, no te ‘oki‘anga ki te kainga, ka ‘akape‘ea koe i reira e tae ei? Ko‘ai ta‘au ka āru? Ka ‘ārāvei korua ki‘ea, me kare koe e ‘akatika‘ia ki runga i to‘ou mataāra?

Au tāmanako‘anga pu‘apinga

Te rua o te ngā‘i ‘ārāvei‘anga

‘Akapāpu‘ia teta‘i ngā‘i no te ‘ārāvei‘anga, me kare koe e tae ki te kainga. Pēnei ake pa‘a e, ko teta‘i ‘āpi‘i, te kainga o teta‘i taeake, me kore ra, teta‘i kōpu tangata.

Te teretere‘anga ta‘okota‘i

Me te ‘anga‘anga ra koe ki va‘o ake i to‘ou ngutu‘are, kimi‘ia to‘ou au taeake i te ‘anga‘anga, te no‘o ra ki roto i to‘ou ‘oire. Ka rauka pa‘a ia korua i te teretere ta‘okota‘i, i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

‘Akako‘uko‘u‘ia teta‘i kete rave viviki

Vai‘o‘ia teta‘i kete rave viviki, ki ko i ta‘au ‘anga‘anga, me kore ra, i to‘ou mōtoka. Tei roto i teia, te tamaka no te ‘ā‘aere, te kāka‘u ma‘ana‘ana, teta‘i kai katikati, e teta‘i mōina vai. E mea pu‘apinga katoa teta‘i mōri pata, e teta‘i rātiō.

Te tiki‘anga tamariki i te ‘āpi‘i

‘Ōronga‘ia teta‘i ‘akapapa‘anga ingoa e toru, te ka tiki atu i te tamariki, me kare e rauka iākoe, ki ta‘au ‘āpi‘i, me kore ra, turanga ‘āpi‘i punanga.

Komakoma no runga i te au manatā te ka tupu

Komakoma atu ki to‘ou ngutu‘are tangata, ma te ‘akatanotano i ta kotou ka rave, i roto i teia au turanga.