Ka ‘akape‘ea koe me kino te terepōni, e te ‘ātuitui roro uira? Ka ‘akape‘ea koe i te ‘ātui‘anga ki teta‘i atu, te ‘akatanotano‘anga no te teta‘i tuātau ‘ārāvei‘anga, me kore ra, te kite‘anga i te nūti ‘ōu, e te au ‘akamatakite‘anga no runga i te reva?

I roto i te ma‘ata‘anga o te au manamanatā tupu po‘itirere, e mea pu‘apinga rava atu, i te no‘o ki roto i to‘ou ‘uā‘orāi ngutu‘are. Ma‘ani‘ia to‘ou ngutu‘are, ei ngā‘i ‘ārāvei‘anga, ma te ‘akapapa i teta‘i ngā‘i kē atu, ko te kore a‘ea koe e rauka i te aere ki to‘ou ngutu‘are.

Au tāmanako‘anga pu‘apinga

Parāni‘ia teta‘i ngā‘i no te ‘ārāvei‘anga

Komakoma atu ki to‘ou kōpu tangata no runga i te ‘ārāvei‘anga teta‘i ki teta‘i, e te ngā‘i ka ‘ārāvei kotou i roto i te tuātau manaanatā tupu po‘itirere.

Me e tamariki ta‘au

‘Akapāpu meitaki kia kite koe i te au parāni no te manamanatā tupu po‘itirere o ta‘au ‘āpi‘i, me kore ra, ta‘au turanga ‘āpi‘i punanga. ‘Ōronga‘ia atu te ingoa o teta‘i tokotoru te ka tiki atu i ta‘au tamariki, me kare e rauka iākoe i te tiki.

‘Akarongo ua atu ki ta‘au rātiō

Tikina‘ia teta‘i rātiō te ‘akatere‘ia ra, e te uira-rā, kia rauka iākoe i te āru i te nūti ‘ōu, e te au ‘akamatakite‘anga ‘ōu. ‘Akapāpu e kua kite koe i te au turanga tau no te ‘akarongo atu no te au ‘akakitekite‘anga i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere.

Kimi‘ia te rāvenga kite i te au mea tau kia rave‘ia

‘Ākono‘ia teta‘i ‘akapapa‘anga

‘Ākono‘ia teta‘i ‘akapapa‘anga numero terepōni pu‘apinga.

Te karere patapata, me kore ra, te karere ‘ātuitui roro uira

I roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, ka kī viviki te au niuniu terepōni. ‘Auraka e tamanamanatā, kia tae te au tāniuniu‘anga no te manamanatā tupu po‘itirere e, me ka rauka iākoe, ta‘anga‘anga‘ia te karere patapata, me kore ra, te karere ‘ātuitui roro uira.

Komakoma no runga i te au manatā te ka tupu

Komakoma atu ki to‘ou ngutu‘are tangata, ma te ‘akatanotano i ta kotou ka rave, i roto i teia au turanga.