‘Akate‘ate‘amamao‘ia to‘ou ngutu‘are tangata

Tei iākoe te ‘akapāpu‘anga e, ka kite to‘ou kōpu tangata i te au mea tau i te rave, tei a kotou pouroa te au rāvenga anoano‘ia. ‘Āru‘ia teia au taka‘i‘anga, i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i to‘ou ngutu‘are tangata.

‘Akate‘ate‘amamao‘ia ta‘au ngā‘i ‘anga‘anga

E rāvenga meitaki i roto i teta‘i ua atu pītiniti, te parāni‘anga no te au manamanatā tupu po‘itirere ua.

Ka tauturu teia i te ‘ākono iākoe, e ta‘au aronga ‘anga‘anga kia vai ponuiā‘au, ma te kaimoumou-kore i te taime.

‘Akate‘ate‘amamao‘ia ta‘au ngā‘i ‘anga‘anga
E tangata, te rave ra i te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou, ki raro ake i te kaingakai i roto i tōna ‘ōpati

Te‘ate‘amamao‘ia koe

Ka tupu te manamanatā po‘itirere ua, i teta‘i ua atu taime, e i teta‘i ua atu ngā‘i. Rave‘ia te au taka‘i‘anga i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga.