Tauturu‘ia to‘ou ‘ai taeake, kōpu tangata, e to‘ou ‘oire tangata, i te te‘ate‘amamao‘aga no te au manamanatā tupu po‘itirere.

‘Ārāvei atu, kia mātau koe i to‘ou au tangata tupu

Me mātau meitaki koe i to‘ou au tangata tupu, ka ‘ākono i reira kotou ia kotou ‘uā‘orāi, i te au tuātau tikāi, te tupu ra, e i muri ake, i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, mei te ‘uri‘ia, me kore ra, teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua ma‘ata.

Tu‘atu‘a‘ia to kotou au ‘akakitekite‘anga no runga i te ‘ārāvei‘anga, kia rauka ia kotou i te ‘ārāvei atu, i teta‘i ki teta‘i, me tupu a‘ea ua ake teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

‘Akakite atu i ta‘au parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, ma te ui atu no runga i ta ratou au parāni.

Kimi‘ia e ko‘ai te ka tauturu iākoe, e ko‘ai katoa ka anoano i ta‘au tauturu.

Ko e tagata ne age e tagata mai he katofia kaina e taha lupo vai lahi

Tomo atu ki roto i teta‘i Neighbourhood Support Group

Tomo atu ki roto, me kore ra, ‘akatupu‘ia teta‘i Neighbourhood Support Group Ka rauka iākoe, e to‘ou au tangata tupu, i te tu‘atu‘a i to kotou au karape, e ta kotou au rāvenga tauturu, i te tauturu ia kotou ‘uā‘orāi, i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

E ‘akaputuputu ana te au Neighbourhood Support Groups, i te tangata ki te ngā‘i ‘okota‘i, i te ‘akatupu i te au ‘oire tangata kia ponuiā‘au, turuturu, e te ‘ātuitui‘ia.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Neighbourhood Support New Zealand logo

Tomo atu ki roto i teta‘i Neighbourhood Support Group, i runga i te kupenga uira Neighbourhood Support, me kore ra, tāniuniu‘ia te numero 0800 463 444.

Tautā kia riro mai koe ei Community Patroller

Tomo atu ki roto i teta‘i Community Patrol. Tomo atu ki roto i te au Tautā kia riro mai koe ei community patrols, ma te tauturu i te ‘akaponuiā‘au‘anga i to‘ou `oire tangata.

E ‘anga‘anga ta‘okota‘i ana te community patrols ki roto i te ‘Akavā o Aotearoa, te au kōnitara ‘oire, e to ratou ‘oire tangata. Pērā katoa i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Community Patrols New Zealand CPNZ logo

Na te aronga ‘anga‘anga ngakau tae e ‘aka‘aere ana, ma te ‘akateretere i te au Community Patrols. E ‘anga‘anga ta‘okota‘i ana te Community Patrols, ki roto i te ‘Akavā o Aotearoa, te au kōnitara ‘oire, i te tāvini i to ratou ‘oire tangata.

Tomo atu ki roto i teta‘i Community Patrol, me kore ra, ‘akamata‘ia teta‘i ki roto i to‘ou ‘oire tangata.

Rave‘ia teta‘i Neighbours’ Day

E rave‘ia ana te Neighbours’ Day Aotearoa, i roto i te au marama tātakita‘i o Māti. E umuumu ana teia i te au tangata tupu kia mātau i teta‘i ki teta‘i. Kare e manatā ana, me ko koe anake ua, me e pupu, me kore ra, e putuputu‘anga. Me kore ra, me tei roto i to‘ou matakeinanga te au ngutu‘are, flats, te au pītiniti, e teta‘i ua atu. Ka rauka iākoe i te ‘akatupu i teta‘i putuputu‘anga tei tau anake, no to‘ou matakeinanga.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Neighbours Day Aotearoa logo

Rave‘ia teta‘i Neighbour’s Day. E rave‘ia ana te Neighbours’ Day, i roto i te au marama tātakita‘i o Māti. E umuumu ana teia i te au tangata tupu kia mātau i teta‘i ki teta‘i. Kare e manatā ana, me ko koe anake ua, e pupu, me kore ra, e putuputu‘anga. Me kore ra, me tei roto i to‘ou matakeinanga te au ngutu‘are, flats, te au pītiniti, e teta‘i ua atu. Ka rauka iā koe i te ‘akatupu i teta‘i putuputu‘anga tei tau anake, no to‘ou matakeinanga.

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, no te ‘oire tangata

Ka tauturu teta‘i parāni no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere no te ‘oire tangata, i te ‘oire tangata kia mārama, i te rāvenga tauturu‘anga teta‘i i teta‘i, i roto i te manamanatā tupu po‘itirere. Na roto i te komakoma‘anga ki te tangata i roto i to‘ou ‘oire, teta‘i o te rāvenga pu‘apinga rava atu, i te te‘ate‘amamao‘anga no te au manamanatā tupu po‘itirere.

Te vai takere ra teta‘i au pupu tangata, me kore ra, au ‘ātuitui‘anga, tei roto i to‘ou ‘oire tangata. Te roto pa‘a i teia:

  • Te Civil Defence Emergency Management
  • Te Neighbourhood Support
  • Te ‘anga‘anga ngākau-tae, te au ‘ākono‘anga pure, e te au putuputu‘anga tārekareka tipōti
  • Te au ‘Āpi‘i
  • Te Marae, me kore ra
  • Te au Putuputu‘anga tauturu

‘Ārāvei atu ia ratou, no runga i ta ratou e rave ra. Ka rauka pa‘a ia ratou i te tauturu, i roto i te manamanatā tupu po‘itirere, na roto i te au ‘apinga anoano‘ia, e te ‘akatanotano‘anga i te au rāvenga turu.

‘Ārāvei atu i to‘ou Civil Defence Emergency Management Group, i te ui atu, me e parāni takere teta‘i no te manamanatā tupu po‘itirere no te ‘oire tangata, i roto i to‘ou ‘oire. Ka rauka ia ratou i te tauturu iākoe, i te ‘akapāpu‘anga i te au rāvenga mātūtū, te au rāvenga tauturu, te au mea ‘ēkōkō‘ia, e te au rāvenga i te tauturu i to‘ou ‘oire tangata, i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Kimi‘ia te Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group, no to‘ou ‘oire.

Tomo ki roto i te au kimikimi‘anga rāvenga

Tauturu i te ‘akaponuiā‘au‘anga i to‘ou kōpu tangata, e te ‘oire tangata, na roto i te tomo‘anga ki roto i te au te‘ate‘amamao‘anga no te manamanatā tupu po‘itirere.