Ka tauturu te mārama‘anga i te au manatā, ta teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, ka rave. Komakoma atu ki to‘ou ngutu‘are tangata, ma te ‘akatanotano i ta kotou ka rave, i roto i teia au turanga.

Kua piritia ki te kainga

Two people looking out a window

Kare pa‘a e uira, e vai, me kore ra, kare e rāvenga tiki kai, e te au mea ka inangaro‘ia no teta‘i toru rā, me kore atu, ka tere atu pa‘a, te ‘āite‘anga o te piritia‘ia‘anga ki te kainga.

Ka rava āinei ta‘au kai e te vai? Ka ‘akape‘ea te aronga e anoano vairākau ra? Ka rava katoa āinei ta‘au kai, e te vai o ta‘au au ‘ānimara/manu ‘akaperepere?

‘Akate‘ate‘amamao no te piritia‘ia‘anga ki te kainga

Kare e tae ki te kainga

A road closed sign in front of a cracked road

I roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, kare pa‘a te pere‘ō ‘oire e ‘anga‘anga, e ka ārairai‘ia pa‘a te au mataāra, e te matakeinanga.

Me kare e rauka iākoe i te na runga i te ara tei mātau‘ia e koe, no te ‘oki‘anga ki te kainga, ka ‘akape‘ea koe i reira e tae ei? Ko‘ai ta‘au ka āru? Ka ‘ārāvei korua ki‘ea, me kare koe e ‘akatika‘ia ki runga i to‘ou mataāra?

‘Ākate‘ate‘amamao no te tuātau, kare e rauka iākoe i te ‘oki ki te kainga

Ka anoano‘ia kia ‘akaruke

Adult with a grab bag walking with two children

Kare pa‘a teta‘i au ngutu‘are, au mataāra, au matakeinanga e ponuiā‘au ana no te no‘o, e ka anoano‘ia pa‘a koe kia ‘akaruke vave.

Me ka ‘akaruke te katoatoa i to‘ou mataāra, ka aere koe i reira ki ‘ea? Ea‘a ta‘au ka ‘apai? Ka ‘akape‘ea te au ‘ānimara/manu ‘akaperepere? Te anoano āinei to‘ou au tangata tupu i ta‘au taururu?

‘Akate‘ate‘amamao no te ‘akaruke

Kare e uira

Plug not plugged into an extension cord

Ka ‘akape‘ea koe, me kare e uira, no teta‘i au rā? Ka ‘akape‘ea koe e kite ei, i te tunu‘anga, e te tāmā‘ana‘ana‘anga iākoe?

Ka tāmanamanatā te turanga uira-kore i te au matīni EFTPOS, e te ATM. Vai‘o‘ia teta‘i moni ki te kainga, me kore ra, kia rava te au mea te ka ‘inangaro‘ia, no teta‘i toru rā, me kore ra, e tere atu.

‘Akate‘ate‘amamao me kare e uira

Kare e vai

A kitchen tap

Tāmanako, me kare e vai no teta‘i toru rā, me kore ra, e tere atu. Ka ‘akape‘ea koe i te pā‘ī‘anga, i te tunu‘anga, e te tāmā‘anga? Ea‘a i reira ta‘au ka inu?

Ka tāmanamanatā‘ia rāi te vai i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere. Vai‘o‘ia teta‘i vairanga vai, kia rava no teta‘ia toru rā, me kore ra, kia tere atu.

‘Akate‘ate‘amamao me kare e vai

Kare e terepōni, me kore ra, e ‘ātuitui roro uira

Phone with no internet connection

Ka ‘akape‘ea koe me kino te terepōni, e te ‘ātuitui roro uira? Ka ‘akape‘ea koe i te ‘ātui‘anga ki teta‘i atu, te ‘akatanotano‘anga no teta‘i tuātau ‘ārāvei‘anga, me kore ra, te kite‘anga i te nūti ‘ōu, e te au ‘akamatakite‘anga no runga i te reva?

I roto i te ma‘ata‘anga o te au manamanatā tupu po‘itirere, e mea pu‘apinga rava atu, te no‘o‘anga ki te kainga. Ma‘ani‘ia to‘ou ngutu‘are, ei ngā‘i ‘ārāvei‘anga, ma te ‘akapapa i teta‘i ngā‘i kē atu, ko te kore a‘ea koe e rauka i te aere ki to‘ou ngutu‘are.

‘Akate‘ate‘amamao no te tuātau, kare e terepōni, me kore ra, e ‘ātuitui roro uira

‘Akate‘ate‘amamao‘ia to‘ou ngutu‘are tangata

Tei iākoe te ‘akapāpu‘anga e, ka kite to‘ou kōpu tangata i te au mea tau i te rave, tei a kotou pouroa te au rāvenga anoano‘ia. ‘Āru‘ia teia au taka‘i‘anga, i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i to‘ou ngutu‘are tangata.