E mea pu‘apinga i te kite, i te au rāvenga tūkētūkē, i te kite, i te au ‘akakitekite‘anga, i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

Te rātiō

Me motu ake te uira, ka rauka i teta‘i rātio te ‘akatere‘ia ra e te rā, me kore ra, e te pātiri (me kore ra, ta‘au rātiō i roto i te mōtoka) i te ‘akakitekite atu i te au nūti ‘ōu rava atu. ‘Akarongo atu ki teia au turanga i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere:

‘Ārāvei atu i to‘ou Civil Defence Emergency Management Group, no ta ratou tāmanako‘anga, no runga i te au rātiō o te ‘oire tau, no te ‘akarongo atu, i roto i te manamanatā tupu po‘itirere.

Te ‘Akamatakite‘anga Manamanatā Tupu Po‘itirere i runga i te Terepōni ‘Āpaipai (Emergency Mobile Alert)

Ko te Emergency Mobile Alert, teta‘i rāvenga ‘āriki‘anga i te ‘akakitekite‘anga no runga i te manamanatā tupu po‘itirere i roto i to‘ou matakeinanga. Me ka kino to‘ou ora‘anga, to‘ou ora‘anga kōpapa, me kore ra to‘ou kainga, ka tukuna atu te Emergency Mobile Alerts ki ta‘au terepōni ‘āpaipai. Kare koe anoano‘ia kia tāina i to‘ou ingoa, me kore ra, i te kiriti i teta‘i app.

‘Āpi‘i‘ia koe no runga i te Emergency Mobile Alert
A cartoon woman receiving Emergency Mobile Alert next to a dog floating

‘Ātuitui roro uira

‘Ākara‘ia te kupenga uira a to‘ou kōnitara ‘oire, e te ‘ātuitui ‘oire karere tangata, no runga i te au ‘akakitekite‘anga ‘ōu rava atu i roto i te matakeinanga. Pērā katoa, te kupenga uira, e te ‘ātuitui karere ‘oire tangata, a to‘ou Civil Defence Emergency Management Group.

E tukuna‘ia ana te au ‘akakitekite‘anga ‘ōu rava atu, no te basileia, ki runga i te kupenga uira a te National Emergency Management Agency(external link).

Ko e laini matutaki ki Fafo
Twitter logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga ‘ōu no runga i te manamanatā tupu po‘itirere, e te tane‘a‘anga‘, mei ko i te National Emergency Management Agency. No te arataki‘anga no runga i te te‘ate‘amamao‘anga no te au tane‘a‘anga, āru‘ia te @NZGetReady Twitter channel.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Facebook logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga mana, no runga i te manamanatā tupu po‘itirere, e te arataki‘anga no runga i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga pu‘apinga atu, no te au tane‘a‘anga i roto i Aotearoa. Kimi atu, ma te ‘uri‘uri manako, no runga i te te‘ate‘amamao‘anga no teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, te au ‘oro‘oro‘anga tau, e te meitaki‘anga viviki.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Kimi‘ia te Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group, no to‘ou ‘oire.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Kimikimi‘ia teta‘i atu no runga i Te Rākau Whakamarumaru (National Emergency Management Agency)

Kia mātau koe i to‘ou au tangata tupu

Te ‘akamātau‘anga iākoe ki to‘ou au tangata tupu. I roto i te manamanatā po‘itirere, ka rauka ia kotou i te tauturu, teta‘i i teta‘i, i te civil defence, e te au turanga tauturu i te manamanatā tupu po‘itirere, e ‘oro‘oro ra, i te tauturu i te aronga e anoano ma‘ata ra i ta ratou tauturu. Tomo ki roto i te ‘oire tangata, e te ‘akamātau atu iākoe ki to‘ou au tangata tupu, i mua ake ka tupu ei teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

Te‘ate‘amamao‘ia koe

Te vai nei te au taka‘i‘anga māmā ua, te ka rauka iākoe i te rave, i te ‘akapāpu kia papa koe, e to‘ou kōpu tangata.