I roto i te ma‘ata‘anga o te au manamanatā tupu po‘itirere, e mea pu‘apinga rava atu, i te no‘o ki roto i to‘ou ‘uā‘orāi ngutu‘are, me te ponuiā‘au ra te rave i te reira. Māri ra, ko te ‘āite‘anga i reira, kare pa‘a e uira, e vai, me kore ra, kare e rāvenga tiki kai, e te au mea ka inangaro‘ia no teta‘i toru rā, me kore ra, ka tere atu.

Ka rava āinei ta‘au kai e te vai? Ka ‘akape‘ea to te kōpu tangata e anoano vairākau ra? Kua rava katoa āinei ta‘au kai, e te vai no ta‘au au ‘ānimara/manu ‘akaperepere?

Au tāmanako‘anga pu‘apinga

Turama‘ia

Kare e mei roto ua i teta‘i kete, ta‘au au  mea anoano no te manamanatā tupu po‘itirere, māri ra, ka ‘inangaro‘ia pa‘a koe kia kimi na roto i te pōiri. ‘Akapāpu meitaki e, kua kite te katoatoa i te ngā‘i, no te au mōri pata, e te au pātiri.

Kimi‘ia te au mea ka anoano kotou

Na mua ki te pi‘a ‘akaanuanu kai

Me mate te uira, kainga te kai mei roto i ta‘au pi‘a ‘akaanuanu kai na mua, i muri mai ko ta‘au pi‘a ‘akatoka kai. I reira ka kai ei i te kai mei roto i te kaparāta, me kore ra, i ta‘au kete ‘apinga no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere.

Kia mātau koe ki to‘ou au tangata tupu

Te ‘akamātau‘anga iākoe ki to‘ou au tangata tupu. I roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, ka anoano pa‘a ratou i ta‘au tauturu, me kore ra, ka anoano pa‘a koe i ta ratou tauturu, e ka rauka pa‘a ia kotou i te ‘anga‘anga ta‘okota‘i.

Te no‘o‘anga kite i te au mea tau kia rave‘ia

‘Akarongorongo atu na runga i te rātiō te‘akatere‘ia ra e teta‘i pātiri, me kore ra, e te uira-rā, no te au ‘akakitekite‘anga ‘ōu, no runga i te manamanatā tupu po‘itirere. ‘Ākara meitaki ia te au kupenga uira, e te ‘ātuitui karere ‘oire tangata, a to‘ou kōnitara ‘oire, e/me kore ra, Civil Defence Emergency Management Group. Āru‘ia te au ‘iku‘iku‘anga a te defence, e te au turanga tauturu i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere.

Kimi‘ia te rāvenga kite i te au mea tau kia rave‘ia

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Kimi‘ia te Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group, no to‘ou ‘oire.

Komakoma no runga i te au manatā te ka tupu

Komakoma atu ki to‘ou ngutu‘are tangata, ma te ‘akatanotano i ta kotou ka rave, i roto i teia au turanga.