Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, no te ngutu‘are tangata

Ka ‘āpi‘i atu teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, i te katoatoa i roto i to‘ou ngutu‘are, kia kite i te mea tau kia rave‘ia, e kia ‘akate‘ate‘amamao, no teta‘i manamanatā tupu po‘itirere. Ka tauturu te ma‘ani‘anga i teta‘i parāni i te ‘akatopa mai te turanga taitaiā, i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere.

Ma‘ani ta‘okota‘i‘ia teta‘i parāni ki roto i to‘ou kōpu tangata, no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere. Tāmanako‘ia te au ‘apinga ka anoano koe i roto i te au rā tātakita‘i, ma te kimikimi manako, no runga i ta‘au ka rave, me kare te reira e rauka.

‘Akapāpu meitaki, kia ‘ātui atu ta‘au parāni, ki teta‘i atu au parāni no te manamanatā tupu po‘itirere i ko te au ngā‘i no‘o putuputu ia e koe.

Ko e laini matutaki ki Loto
Hands marking off a checklist

Ma‘ani ta‘okota‘i‘ia teta‘i parāni ki runga i te ‘ātuitui roro uira, ki roto i to‘ou kōpu tangata, no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere. Tāmanako‘ia te au ‘apinga ka anoano koe i roto i te au rā tātakita‘i, ma te kimikimi manako, no runga i ta‘au ka rave, me kare te reira e rauka.

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, no te ngā‘i ‘anga‘anga

I roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, ka piritia koe i te ‘anga‘anga, e kare e rāvenga no te ‘oki‘anga ki te kainga. Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere i te ngā‘i ‘anga‘anga no‘ou anake, kia kite koe i ta‘au ka ‘ārāvei atu i te ngā‘i ‘anga‘anga, e teta‘i parāni no te ‘oki‘anga ponuiā‘au ki te kainga.

Document

Pati‘ia ta‘au aronga ‘anga‘anga, kia tātā i teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere no ratou u‘ā‘orāi i te ngā‘i ‘anga‘anga, i te parāni no teta‘i manamanatā tupu po‘itirere i te tuātau ‘anga‘anga.

Ko e laini matutaki ki Loto
Construction worker talking to two people

E rāvenga meitaki i roto i teta‘i ua atu pītiniti, te parāni‘anga no te au manamanatā tupu po‘itirere ua. Ka tauturu teia i te ‘ākono iākoe, e ta‘au aronga ‘anga‘anga, kia vai ponuiā‘au, ma te kaimoumou-kore i te taime.

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no te ‘āpi‘i, no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere

Kimi‘ia te parāni no te manamanatā tupu po‘itirere o ta‘au turanga ‘āpi‘i punanga, me kore ra, o ta‘au ‘āpi‘i.

  • Kimi‘ia to ratou ngā‘i ‘akaruru‘anga, kia kite koe i te ngā‘i no te tiki‘anga atu i ta‘au tamariki, me “‘akatika‘ia i te ‘akaruke”.
  • Parāni i te tiki atu i ta‘au tamariki, na roto i te ‘ā‘aere‘anga na raro, me kore ra, na runga i te pātikara, me ka rauka. Ka piritia pa‘a te au ara ki te ‘āpi‘i, e ki te kainga. Ka kī pa‘a te au niuniu terepōni i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere.
  • ‘Akapāpu meitaki e, te pu‘apinga ra te au ‘akakitekite‘anga no runga i te ‘ārāvei‘anga i ta‘au turanga ‘āpi‘i punanga, me kore ra, ‘āpi‘i. ‘Ōronga‘ia atu teta‘i ‘akapapa‘anga, no teta‘i tokotoru te ka tiki atu i ta‘au tamariki, me kare e rauka iākoe i te tiki.

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, no te marae

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, no te marae, kia vai te‘ate‘amamao to‘ou marae no teta‘i ‘uri‘ia nātura, me kore ra, manamanatā tupu po‘itirere.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Marae Emergency Preparedness Plan logo

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, no te marae, kia vai te‘ate‘amamao to‘ou marae no teta‘i ‘uri‘ia nātura, me kore ra, manamanatā tupu po‘itirere.

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, no te ‘oire tangata

Ka tauturu teta‘i parāni no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere no te ‘oire tangata, i te ‘oire tangata kia mārama, i te rāvenga tauturu‘anga teta‘i i teta‘i, i roto i te manamanatā tupu po‘itirere. Na roto i te komakoma‘anga ki te tangata i roto i to‘ou ‘oire, teta‘i o te rāvenga pu‘apinga rava atu, i te te‘ate‘amamao‘anga no te au manamanatā tupu po‘itirere.

Ko e laini matutaki ki Loto
Two couples meeting each other

Tauturu‘ia to‘ou ai taeake, kōpu tangata, e to‘ou ‘oire tangata, i te te‘ate‘amamao‘anga no te au manamanatā tupu po‘itirere.

‘Akate‘ate‘amamao‘ia to‘ou ngutu‘are tangata

Tei iākoe te ‘akapāpu‘anga e, ka kite to‘ou kōpu tangata i te au mea tau i te rave, tei a kotou pouroa te au rāvenga anoano‘ia. ‘Āru‘ia teia au taka‘i‘anga, i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i to‘ou ngutu‘are tangata.