Ka tū‘ia rāi te tangata i te mātakutaku me o ki roto i teta‘i manamanatā ma‘ata. Te meitaki ua ra, me te kite ra koe, e to‘ou kōpu tangata i te taitaiā, e te ro‘iro‘i i roto i te tuātau, e i muri ake, i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere

Tei‘ea te tauturu

Tāniuniu‘ia te numero 111, i roto i teta‘i tuātau manamanatā tupu po‘itirere.

E mea pu‘apinga kia meitaki ua to‘ou roro, e to‘ou ngakau. Te meitaki ua ra, me te kite ra koe i te teima‘a o te ‘apainga, me kore ra, i te turanga taitaiā, i te tuātau, me kore ra, i muri ake, i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere. Inārā, te vai nei te au mea ka rauka iākoe i te rave, kia oraora mai koe.

Tukuna‘ia atu te karere patapata, me kore ra, tāniuniu‘ia te numero 1737, no te komakoma atu ki teta‘i trained counsellor. Ka rauka ia ratou i te tauturu iākoe, me:

  • te anoano ra koe i teta‘i turu‘anga, me kore ra, arataki‘anga
  • kua kī‘ia koe i te turanga taitaiā, i te teima‘a o te ‘apai‘anga, kua roa to‘ou no‘o‘anga mātakutaku, me kore ra,
  • te anoano ua nei koe i te komakoma atu ki teta‘i.

Me te kite ra koe e, kare koe e meitaki ana, komakoma atu ki teta‘i ta‘unga rapakau. Kimi‘ia te rapakau‘anga mei ko i to‘ou taote, me kore ra, i teta‘i puna tei mātau i te kino ta te manamanatā maāta e ‘akatupu ana.

Kare pa‘a teta‘i aronga e tukia ki teia turanga. Ka tāroaroa pa‘a te manatā o teta‘i pae, e ka kitena mai i roto i teta‘i nga rā, au ‘epetoma, me kore ra, i roto i teta‘i au marama, i muri ake i te tupu‘anga o te manamanatā. Kare te katoatoa e ‘akaāri vave mai i te au manamanatā, e kite ra ratou. Ka ngaro atu pa‘a to‘ou au ‘akairo maki, ma te ‘oki ‘aka‘ōu mai, me ‘akama‘ara atu teta‘i ‘apinga iākoe, no runga i te manamanatā ma‘ata.

I muri kake i teta‘i manamanatā ma‘ata, ‘akapāpu meitaki, kia komakoma atu koe ki teta‘i, no runga i to‘ou turanga. Ka ‘akamata‘ia pa‘a teta‘i specialist post-disaster crisis, ki roto i to‘ou ngā‘i.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

Kimi‘ia te arataki‘anga, no runga i te mārama‘anga i te turanga o te ngākau, i roto i te au manamanatā tupu po‘itirere, e te au rāvenga tau tikāi kia meitaki te ora‘anga, ki runga i te kupenga uira a te Marae Ora.

Te au ‘apinga, e te au rāvenga tutaki-kore

Ko e laini matutaki ki Fafo
All Right? logo

Kimi‘ia te au tāmānako‘anga, no runga i te ‘ākono‘anga iā koe ‘uā‘orāi, e teta‘i atu, me teima‘a te ‘apainga, mei ko i te All Right?

E turanga ‘anga‘anga ta‘okota‘i‘anga, i rotopu i te Canterbury DHB, e te Mental Health Foundation of New Zealand, te All Right? Kua ‘ai‘ia i roto i te mata‘iti 2013, i te turu i te psychosocial recovery of Cantabrians, i muri ake i te ngāruerue‘anga ‘enua, i roto i te mata‘iti 2010, e te mata‘iti 2011.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Mentemia logo

Kimi‘ia te au tāmanako‘anga tau, e te au rāvenga tau, i te tauturu iā koe i te ‘ākono i te ora‘anga meitaki o to‘ou roro, mei ko i te Mentemia.

Kua ‘anga‘ia te Mentemia, e teta‘i tangata tei tu‘e ana no te All Blacks, e te mental health advocate Sir John Kirwan, te tech entrepreneur Adam Clark, e teta‘i pupu ta‘unga te arataki ra i te au rāvenga rapakau‘anga.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Melon Health logo

Kimi‘ia teta‘i tiānara no runga i te ora‘anga meitaki, te au turanga tauturu, e te au rāvenga no runga iā koe ‘uā‘orāi, ei tauturu iā koe i te ‘ākono‘anga i to‘ou turanga ngākau, mei ko i te Melon.

E ‘ōronga katoa ana te Melon, i teta‘i putuputu‘anga na runga i te ‘ātuitui roro uira, no te ‘iti tangata Aotearoa, no te turu‘anga o teta‘i i teta‘i, e te au webinars, i te au rā tātakita‘i no runga i te ora‘anga meitaki

Ko e laini matutaki ki Fafo
Just a Thought logo

Kimi‘ia te au ‘āpi‘ipi‘i‘anga tei runga i te ‘ātuitui roro uira, i te ‘āpi‘i iākoe i te au kaveinga no te ‘ākono‘anga i te turanga taitaiā, mei ko i te Just a Thought.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Te Hiringa Hauora logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga, e te arataki‘anga, no runga i te ‘ākono‘anga iākoe ‘uā‘orāi, e to‘ou kōpu tangata, ki runga i te kupenga uira, a te depression.org.nz.

Me te mātakutaku ra, me kore ra, me te maromaroā ra tatou, ka tauī te reira i te kaveinga o to tatou au mānakonako‘anga, to tatou turanga ngākau, e ta tatou ka rave. Ka ngatā rāi me teima‘a te ‘apainga, māri ra, kare e ko koe anake ua.

Ko e laini matutaki ki Fafo
All Sorts logo

Kimi‘ia te au tāmanako‘anga tauturu i muri ake i teta‘i manamanatā ma‘ata i roto i te basileia, i te turu i to‘ou ora‘anga manako.

Kua ‘akatupu‘ia te All Sorts, e te Mental Health Foundation i te tauturu i te ‘aka‘oki‘anga mai i te tangata ki tei mātau‘ia, e te ‘akateretere‘anga i to ratou ‘uā‘orāi ora‘anga, tei tāmanamanatā‘ia e te maki toto‘a e te au manamanatā tupu po‘itirere.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Farmstrong logo

Kimi‘ia te au farmer-to-farmer tips, tei turu‘ia e te wellbeing science.

Kua ‘akapapa‘ia te Farmstrong no te aronga pāma, tanutanu, e to ratou au kōpu tangata, i roto i te tuātau manamanatā i runga i te pāma, na roto i te tu‘atu‘a‘anga i te au rāvenga ‘ākono ‘ia ratou ‘uā‘orāi, e te aronga i roto i ta ratou pītiniti.

Te au tu manamanatā

Ra‘ira‘i ua atu te au manamanatā nātura, i roto i Aotearoa. Kimi‘ia te au rāvenga tau, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i ua atu tu manamanatā tupu po‘itirere.