Ka tūkē ua atu rāi te au pārani a te au ngutu‘are tangata tātakita‘i, no runga i te ngā‘i e no‘o ra tatou, te aronga e no‘o ra ki ko ia tatou, e te aronga te ka anoano pa‘a, i ta tatou tauturu.

‘Akama‘ara‘ia te katoatoa, iākoe e ma‘ani ra i ta‘au parāni no te ngutu‘are tangata. Tāmanako‘ia te au mea te ka inangaro‘ia e te pakipakitai, te aronga pakari, te au pēpē, te tamariki rikiriki, te au ‘ānimara/manu ‘akaperepere, e teta‘i atu au ‘ānimara.

‘Akate‘ate‘amamao‘ia to‘ou ngutu‘are tangata

Tei iākoe te ‘akapāpu‘anga e, ka kite to‘ou kōpu tangata i te au mea tau i te rave, tei a kotou pouroa te au rāvenga anoano‘ia. ‘Āru‘ia teia au taka‘i‘anga, i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i to‘ou ngutu‘are tangata.