Ka ‘akape‘ea koe, me kare e uira, no teta‘i au rā? Ka ‘akape‘ea koe e kite ei, i te tunu‘anga, e te tāmā‘ana‘ana‘anga iākoe?

Ka tāmanamanatā pa‘a te motu‘anga uira i te EFTPOS, e te au matīni ATM, no reira, ‘akapāpu meitaki e, e moni ta‘au i te kainga, me kore ra, ka rava te au mea te ka ‘inangaro‘ia, no teta‘i toru rā, e tere atu.

Au tāmanako‘anga pu‘apinga

Turama‘ia

Kare ta‘au au  mea anoano no te manamanatā tupu po‘itirere, e mei roto ua i teta‘i kete, māri ra, ka ‘inangaro‘ia pa‘a koe kia kimi na roto i te pōiri. ‘Akapāpu meitaki e, kua kite te katoatoa i te ngā‘i, no te au mōri-pata, e te au pātiri.

Kimi‘ia te au mea ka anoano kotou

‘Akarongo ua atu rāi ki ta‘au rātiō

Tikina‘ia teta‘i rātiō te ‘akatere‘ia ra e te pātiri, me kore ra, e te uira-rā, kia rauka iākoe i te āru i te nūti ‘ōu, e te au ‘akamatakite‘anga ‘ōu. ‘Akapāpu e kua kite koe i te au turanga tau no te ‘akarongo atu no te au ‘akakitekite‘anga i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere.

Kimi‘ia te rāvenga kite i te au mea tau kia rave‘ia

‘Akaputu kia rava

‘Akaputu‘ia te kai kare e anoano‘ia kia tunu‘ia (ka meitaki te au kai i roto i te punu) me kore ra, teta‘i ‘apinga no te tunu i ta‘au kai (te umu gas no te tunutunu, me kore ra, te umu no te pātū‘anga pu‘ākapa). ‘Auraka e ngaropoina i te kai na te pēpē, e te au ‘ānimara/manu ‘akaperepere.

Na mua ki te pi‘a ‘akaanuanu kai

Me mate te uira, kainga te kai mei roto i ta‘au pi‘a ‘akaanuanu kai na mua, i muri mai, mei roto i ta‘au pi‘a ‘akatoka kai. I reira ka kai ei i te kai mei roto i te kaparāta, me kore ra, i ta‘au kete ‘apinga no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere

Komakoma atu ki to‘ou au tangata tupu

Komakoma atu ki to‘ou au tangata tupu no ta ratou ka rave, me kare e uira. Ka kite pa‘a koe e, e umu gas no te tunutunu ta ratou, e ka rava ta‘au kai, e te vai, no te tu‘a atu (me kore ra, tei iākoe te umu gas no te tunutunu, e ka rava ta ratou kai, e te vai no te tu‘a).

Komakoma no runga i te au manatā te ka tupu

Komakoma atu ki to‘ou ngutu‘are tangata, ma te ‘akatanotano i ta kotou ka rave, i roto i teia au turanga.