Tei iākoe te ora‘anga o ta‘au au ‘ānimara. Ka anoano‘ia koe kia tāru atu ia ratou ki roto i ta‘au parāni‘anga, e te te‘ate‘amamao‘anga, no te manamanatā tupu po‘itirere.

  • Tāporoporo‘ia kia rava te kai, te vai, e te au ‘apinga no ta‘au au ‘ānimara, no teta‘i toru rā, me kore ra, e tere atu. ‘Akama‘ara, e inu ma‘ata ana te au ‘ānimara i te vai, me te manamanatā ra ratou.
  • ‘Akapāpu meitaki kia tāmou‘ia te rāvenga ‘atuitui roro uira (microchip) ki roto i ta‘au au ‘ānimanra/manu ‘akaperepere. Rētita‘ia ki ko i te New Zealand Companion Animal Register (NZCAR). ‘Aka‘ōu putuputu ia teia au ‘akakitekite‘anga, ma te tāru atu i te ‘akakitekite‘anga no teta‘i i va‘o ake i te vaka.
  • ‘Ākara matatio ia ta‘au pet insurance, i te ‘akapāpu e, kua tāmaru‘ia no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere.
  • Me anoano‘ia koe kia ‘akaruke, ‘apaina ta‘au au ‘ānimara/manu ‘akaperepere. Me kare e pōnuiā‘au ana no‘ou, kare katoa i reira, e pōnuiā‘au ana no ratou. ‘Akapāpu meitaki e, ka ‘akatika‘ia ta‘au au ‘ānimara/manu ‘akaperepere ki ko i to‘ou ngā‘i ‘akaruru‘anga. Me kore ra, ‘apaina te turanga ‘ārāvei‘anga no te au kainga puakāoa, kainga kiorengiāo, e te au mōtēra, te ka ‘akatika i te au ‘ānimara/manu ‘akaperepere.
Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

E arataki‘anga ta te Manatū Ahu Matua (MPI) no runga i te te‘ate‘amamao‘anga i teta‘i parāni, no ta‘au au ‘ānimara Tei roto i te reira te au ‘akapapa‘anga no te au rāvenga kia rave‘ia, no te au tū ‘ānimara, e te au manamanatā tupu po‘itirere tūkētūkē. ‘Anga‘anga na roto i te au ‘akapapa‘anga no te au rāvenga kia rave‘ia, i te ‘akatupu‘anga i ta‘au parāni.

‘Akate‘ate‘amamao‘ia to‘ou ngutu‘are tangata

Tei iākoe te ‘akapāpu‘anga e, ka kite to‘ou kōpu tangata i te au mea tau i te rave, tei a kotou pouroa te au rāvenga anoano‘ia. ‘Āru‘ia teia au taka‘i‘anga, i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i to‘ou ngutu‘are tangata.