Ka anoano te au pēpē, e te tamariki rikiriki kia ‘ākono meitaki ia i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere. Kimi‘ia te au rāvenga ka rauka iākoe i te rave, i te ‘ākono‘anga ia ratou.

Te ‘ākono‘anga i te au pēpē i roto i teta‘i tuātau manamanatā tupu po‘itirere

E tarotokakā‘ia ana e, ka pou te vai i roto i te kōpapa o te au pēpē, e ka piri‘ia e te maki. Ka anoano ratou kia ‘ākono meitaki ia i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

I roto i teta‘i tuātau manamanatā tupu po‘itirere, ka piri pa‘a te au mataāra, e te au toa, no teta‘i toru rā, me kore ra, e tere atu. Ka anoano‘ia kia rava ta‘au i ‘akaputu no ta‘au pēpē.

  • Te au pikipiki titiri
  • Te au tā‘au pēpē
  • Te vairāku tāma rima tei roto te kava
  • Te au pūtē tītā no te au pikipiki repo
  • Teta‘i ua atu vairākau, me kore ra, au mea parai ka anoano ta‘au pēpē
  • Te au ‘a‘aorima titiri
  • Teta‘i atu kaka‘u, teta‘i parāngikete, me kore ra, teta‘i ‘apinga kangakanga

‘Akapāpu katoa, kia rava ta‘au i ‘akaputu no ta‘au pēpē, ki roto i teta‘i kete rave viviki, i te mea ua ake e, ka anoano‘ia koe kia ‘akaruke viviki i te kainga.

Me e no‘o putuputu ana ta‘au pēpē ki ko i te kōpu tangata, me kore ra, ki ko i teta‘i aronga tiaki, ‘ākono katoa ia teta‘i au ‘apinga ka anoano‘ia no te manamanatā tupu po‘itirere, ki ko i to ratou au ngutu‘are, e pērā katoa, i te kainga.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

Ka tāmanamanatā‘ia te ora‘anga tangata, e ka anoano‘ia pa‘a kia ‘akaruke i to ratou au kainga, i roto i te manamanatā tupu po‘itirere. Ka ngatā tikāi teia no te au metua vaine, e te aronga ‘ākono pēpē. E arataki‘anga ta te Marae Ora, no runga i te ‘āngai‘anga i ta‘au pēpē i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, ki te ū o te māmā, e te ū mo‘ina.

Te ‘ākono‘anga i te tamariki rikiriki i roto i teta‘i tuātau manamanatā tupu po‘itirere

Ka rauka iā koe i te ‘akatomo mai i te tamariki ki roto i te parāni‘anga no teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, na roto i te ‘ōronga‘anga kia ratou, teta‘i au ‘anga‘anga kia rave. Teia te ‘ākara‘anga, tono‘ia ratou kia ‘ākara meitaki, i te rā tei ‘akairo‘ia ki runga i ta kotou vairanga vai, me kore ra, i te ‘ākara meitaki, me te ‘anga‘anga ra te mōri-pata.

Komakoma meitaki atu kia ratou, ‘auraka e tāmātakutaku, no runga i:

  • te ‘irinaki‘ia ra te ka tupu, i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere
  • te mea tau kia rave koe, kia vai ponuiā‘au, e
  • ta‘au parāni, me kare e rauka iākoe i te ‘oki ki te kainga.

Ka tauturu teia, i te ‘akatopa mai i te turanga mātakutaku, e te taitaiā, ma te tauturu i te katoatoa kia kite i te rāvenga tau.

Te ma‘ata atu i to ratou tomo‘anga ki roto i te au te‘ate‘amamao‘anga, ko te topa‘anga rāi te reira o te turanga mātakutaku, me tupu ake teta‘i manamanatā po‘itirere.

‘Akapāpu meitaki, kia rava ta‘au i ‘akaputu no te tamariki rikiriki, ki roto i teta‘i kete rave viviki, i te mea ua ake e, ka ‘akaruke viviki kotou i te kainga. Tei roto i te kete rave viviki, te kaka‘u mā‘ana‘ana, te vai, e te kai katikati, e teta‘i ‘apinga kangakanga ‘inangaro rava ia atu, me kore ra, teta‘i kēmu ei tāvarenga ia ratou.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

Tei te tamariki rāi ta ratou au rāvenga no ta ratou ka rave i roto i te tuātau taitaiā, tei tau ki te taka‘i‘anga o to ratou tupu‘anga. Tei te Marae Ora te au arataki‘anga no te tauturu‘anga i te tamariki i roto i te tuātau taitaiā.

‘Akate‘ate‘amamao‘ia to‘ou ngutu‘are tangata

Tei iākoe te ‘akapāpu‘anga e, ka kite to‘ou kōpu tangata i te au mea tau i te rave, tei a kotou pouroa te au rāvenga anoano‘ia. ‘Āru‘ia teia au taka‘i‘anga, i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i to‘ou ngutu‘are tangata.