Te au rāvenga tauturu

Ka rauka iā koe i te ‘akatanotano meitaki i ta‘au kimikimi‘anga, na roto i te ‘iki‘anga, mei roto atu i te au tumu manako, e te au reo tei ‘akapapa‘ia atu, ki raro ake nei.

100 results

Ko e laini matutaki ki Fafo
Earthquake Commission logo

‘Ākara‘ia te kupenga uira a te Toka Tū Ake Earthquake Commission, no teta‘i atu ‘akakitekite‘anga no runga, i te ma‘ani‘anga i to‘ou kainga kia ponuiā‘au atu.

Document

Pati‘ia ta‘au aronga ‘anga‘anga, kia tātā i teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere no ratou u‘ā‘orāi i te ngā‘i ‘anga‘anga, i te parāni no teta‘i manamanatā tupu po‘itirere i te tuātau ‘anga‘anga.

Ko e laini matutaki ki Loto
Speech bubbles with question marks in them

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga, e te au rāvenga tauturu, ki runga i te kupenga uira a te Get Ready (getready.govt.nz)

Ko e laini matutaki ki Loto
Toolbox full of tools

Kimi‘ia te au rāvenga tauturu, i te tauturu iā koe, e teta‘i atu no te te‘ate‘amamao‘anga no teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Earthquake Commission logo

Kimi‘ia te au rāvenga tauturu mei ko i te Toka Tū Ake Earthquake Commission, te ka tauturu iākoe i te te‘ate‘amamao‘anga pu‘apinga atu, no te au tanea nātura, e te ora‘anga no a muri ake. Tei roto i te au rāvenga tauturu, te Easy Ways to Quake Safe Your Home, e teta‘i puka tāvarenga i te tamariki.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga, e te au rāvenga tauturu no runga i te tuātau marō, ki runga i te kupenga uira a te Manatū Ahu Matua.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Business.govt.nz logo

Kare te ‘oko‘anga ‘apinga ‘oko ma‘ata, e te tātā‘anga pēpa kia ma‘ata, te ‘aite‘anga o te ‘ākono‘anga i te katoatoa, kia meitaki te ora‘anga, e kia ponuiā‘au. Ko te ‘āite‘anga rā, koia ‘oki, ko te āru‘anga i te kaveinga tukatau, e te ‘akatomo‘anga mai i te katoatoa i roto i te ngā‘i ‘anga‘anga, ki roto.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Business.govt.nz logo

No te vai te‘ate‘amamao‘anga no teta‘i ua atu tū tāmanamanatā‘anga, te Continuity and contingency planning. Tā‘anga‘anga‘ia te business.govt.nz step-by-step guide, no te ‘akatanotano‘anga i ta‘au parāni. E mea pu‘apinga rava atu, kia ‘autū ta‘au pītiniti.

Ko e laini matutaki ki Loto
A kitchen tap

Ka tāmanamanatā‘ia rāi te vai, pērā katoa te vai inu, i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere. Vai‘o‘ia teta‘i vairanga vai, kia rava no teta‘i toru rā, me kore ra, kia tere atu. Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te tāporoporo‘anga i te vai.

Vitio
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Ko te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou, te rāvenga tau i te rave, i roto i teta‘i ngāruerue ‘enua. ‘Ākarakara‘ia teia vitiō poto, tei roto i te reo Papa‘ā, no te kimi‘anga i teta‘i atu no runga i te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou.

Ko e laini matutaki ki Loto
Speech bubbles with question marks in them

Kua ‘akapapa atu matou i te au pa‘u‘anga tauturu, no te au ui‘anga ui putuputu‘ia, no runga i te Emergency Mobile Alert.

Vitio
Arrow above a house on a hill in a tsunami evacuation zone

Me Roa, me kore ra, me Ririnui teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua: Aere Atu ‘Ākarakara‘ia teia vitiō poto, tei roto i te reo Papa‘ā, i te kimikimi no runga i te, Me Roa, me kore ra, Me Ririnui, Aere Atu

Ko e laini matutaki ki Fafo
Twitter logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga ‘ōu no runga i te manamanatā tupu po‘itirere, e te tane‘a‘anga‘, mei ko i te National Emergency Management Agency. No te arataki‘anga no runga i te te‘ate‘amamao‘anga no te au tane‘a‘anga, āru‘ia te @NZGetReady Twitter channel.

Document
Emergency Mobile Alert logo

Tatau‘ia i roto i te reo Papa‘a, te Director's Statement for Emergency Mobile Alert Device Standards. Te ‘akamārama atu nei teia, i te au taka‘i‘anga ka anoano‘ia ki runga i ta‘au terepōni ‘āpaipai, no te ‘akamatakite‘anga manamanatā tupu po‘itirere, i roto i Aotearoa.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Facebook logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga mana, no runga i te manamanatā tupu po‘itirere, e te arataki‘anga no runga i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga pu‘apinga atu, no te au tane‘a‘anga i roto i Aotearoa. Kimi atu, ma te ‘uri‘uri manako, no runga i te te‘ate‘amamao‘anga no teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, te au ‘oro‘oro‘anga tau, e te meitaki‘anga viviki.

Ko e laini matutaki ki Loto
Emergency supplies on some pantry shelves

I roto i teta‘i mananatā tupu po‘itirere, ka piritia pa‘a koe ki te kainga, no teta‘i toru rā, me kore ra, ka tere atu. Kua kī takere to‘ou ngutu‘are i te au mea tau no te manamanatā tupu po‘itirere, te tā‘anga‘anga‘ia ra i roto i te au rā tātakita‘i. Kimikimi meitaki i te manako, no runga i te au mea ka anoano koe, ma te ma‘ani i teta‘i parāni, kia pu‘apinga.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga no runga i te au toto‘a‘anga o te flu, ki runga i te kupenga uira, a te Marae Ora.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga no runga i te turanga ponuiā‘au o te a‘i, ki runga i te kupenga uira, a te Fire and Emergency New Zealand.

1 2 3 4 5