Te au rāvenga tauturu

Ka rauka iā koe i te ‘akatanotano meitaki i ta‘au kimikimi‘anga, na roto i te ‘iki‘anga, mei roto atu i te au tumu manako, e te au reo tei ‘akapapa‘ia atu, ki raro ake nei.

100 results

Ko e laini matutaki ki Fafo
New Zealand Police logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga no runga i te au mea taukore, e te tāmātakutaku tangata, ki runga i te kupenga uira, a te New Zealand Police.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Kimi‘ia te Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group, no to‘ou ‘oire.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Kimikimi‘ia teta‘i atu no runga i Te Rākau Whakamarumaru (National Emergency Management Agency)

Ko e laini matutaki ki Fafo
WorkSafe New Zealand logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga, no runga i te rave‘anga i te ‘anga‘anga ponuiā‘au i runga i te tā‘ū‘ū ‘are, ki runga i te kupenga uira, a te WorkSafe.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

Kimikimi‘ia teta‘i atu no runga i te tāporoporo‘anga i ta‘au kai kia ponuiā‘au, ki runga i te kupenga uira, a te Manatū Ahu Matua.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Volunteering New Zealand logo

Rave‘ia te ‘anga‘anga ngākau-tae, na roto i to‘ou ‘oire tangata. E putuputu‘anga no te au puna tauturu ngākau-tae, e te au putuputu‘anga basileia, e te au putuputu‘anga te ‘akakoro ra i te tauturu ngākau-tae, te Volunteering New Zealand.

Ko e laini matutaki ki Fafo
MetService logo

‘Akarongo meitaki ki te ‘akakitekite‘anga, a te MetService no runga i te turanga o te reva.

Ko e laini matutaki ki Fafo
MetService logo

‘Ākara‘ia te au ‘akamatakite‘anga ‘ōu rava atu, no runga i te turanga o te reva, ki runga i te kupenga uira, a te MetService.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Waka Kotahi logo

Parāni‘ia to‘ou kaveinga no te ‘aka‘oro, e te ‘akakitekite‘anga no runga i te teretere‘anga, ki runga i te kupenga uira, a te Waka Kotahi.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Deaf Aotearoa New Zealand logo

Tei ko i te Deaf Aotearoa, te au turanga tauturu, no te aronga Taringa-turi, me kore ra, te aronga kare e rongo meitaki ana.

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Kiriti‘ia, ma te tu‘atu‘a atu, i teia factsheet no runga i te au mea tau kia rave‘ia, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua.

Fakatino fakataata
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

Kiriti‘ia ma te nene‘i atu i teia tūtū ma‘atama‘ata. ‘Anga‘ia ki roto i to‘ou ngutu‘are, teta‘i ngā‘i no te ‘āpi‘i, te ‘anga‘anga, me kore ra, te ‘anga‘anga ‘oire. ‘Ākamā‘ara me Roa, me kore ra, me Ririnui teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua, Aere Atu

Ko e Tau Talahauaga
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

Kiriti‘ia, ma te tu‘atu‘a atu, i teia factsheet no runga i te au mea tau kia rave‘ia, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i tai ‘akakī.

Document

‘Akara‘ia te au tuku‘anga manako, i roto i te reo Papa‘ā, mei roto mai i te kimikimi‘anga kite na roto i te basileia, tei rave‘ia i te mata‘iti 2018, e te mata‘iti 2019, no runga i te tāmatamata‘anga i te Emergency Mobile Alert.

Ko e Tau Talahauaga
Emergency Mobile Alert logo

Kiriti‘ia te factsheet te ‘akamārama ra i te turanga Emergency Mobile Alert.

Ko e Tau Talahauaga
Emergency Mobile Alert logo

Kiriti‘ia te factsheet te ‘akamārama ra i te turanga Emergency Mobile Alert.

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Kiriti‘ia, ma te tu‘atu‘a atu, i teia factsheet no runga i te au mea tau kia rave‘ia, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua.

Ko e Tau Talahauaga
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

Kiriti‘ia, ma te tu‘atu‘a atu, i teia factsheet no runga i te au mea tau kia rave‘ia, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i tai ‘akakī.

Document
Hands marking off a checklist

Kiriti‘ia teia ‘akapapa‘anga PDF, no te ma‘ani‘anga i teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, ki roto i to‘ou kōpu tangata.

1 2 3 4 5