E mea tau te tu‘anga tāmatamata‘anga, i te turanga Emergency Mobile Alert, i te‘akapāpu e, te ‘anga‘anga meitaki ra te turanga. Kimi‘ia te au pa‘u‘anga, e te ‘akakitekite‘anga, no runga i te au tāmatamata‘anga na roto i te basileia.

Ea‘a matou ka tāmatamata ai i te Emergency Mobile Alert

E mea tau te tu‘anga tāmatamata‘anga na roto i te basilea, i te ‘akapāpu e, te ‘anga‘anga meitaki ra te turanga Emergency Mobile Alert.

Kua tuku‘ia te au tāmatamata‘anga ki te au poupou-‘are cell, na roto i te katoa‘anga o Aotearoa. Te ‘irinaki nei matou e, ka rauka i te ma‘ata‘anga o te au terepōni, i te ‘āriki i te ‘akamatakite‘anga.

I roto i te au mata‘iti e ono i topa ake nei, kua tae mai te tauatini‘anga ua atu au tāmanako‘anga mei te tangata. Kua tauturu teia ia matou, i te ‘akapu‘apinga‘anga i te turanga Emergency Mobile Alert.

Kua rave‘ia te tāmatamata‘anga ‘openga i te a‘i‘a'i i te rā 28 o Mē, i te mata‘iti 2023. No runga ‘oki i te maki COVID-19, i ‘akakore‘ia ai te ‘akatanotano‘anga basileia o te turanga Emergency Mobile Alert, i roto i te mata‘iti 2020, e te 2021. 

Ko e laini matutaki ki Fafo
Phone receiving an Emergency Mobile Alert

‘Akakite‘ia atu to‘ou turanga mēre uira, kia kite koe i te tuātau o te au tāmatamata‘anga Emergency Mobile Alert, e tu mai nei. Ka tae atu teta‘i mēre uira, me ‘akapāpu‘ia te rā no te tāmatamata‘anga.

Te kite tei rauka mai mei roto i te ‘akatanotano‘anga basileia

I muri ake i te ‘akatanotano‘anga basileia i te mata‘iti 2018, e te 2019, kua ‘akatupu te Ministry of Civil Defence & Emergency Management, i teta‘i kimikimi‘anga kite, kare i raro ake i te kavamani.

Kua ‘ākara te au kimikimi‘anga kite i te:

  • tu‘anga o te iti tangata tei ‘āriki i te ‘akatanotano‘anga ‘akamatakite‘anga,
  • tuātau i mua ake i te mārama‘anga, e te
  • manako o te iti tangata.

I muri ake i te ‘akatanotano‘anga i te mata‘iti 2021, e te 2022, kua tāru atu te NEMA i te au uiui‘anga ki roto i te kimikimi‘anga kite no te Annual Disaster Preparedness, i te vāito i te pu‘apinga o te ‘akatanotano‘anga Emergency Mobile Alert.

Mei te tuātau kimikimi‘anga kite i roto i te mata‘iti 2018 mai, kua pu‘apinga pouroa te au vāito‘anga pu‘apinga, i te au mata‘iti tātakita‘i.

I roto i te mata‘iti 2022, kua rekōti te kimikimi‘anga kite i:

  • Te tārē‘anga ma‘ata rava atu o te au ‘akamatakite‘anga tei ‘āriki‘ia (83%).
  • I roto i te 12% tei kore i ‘āriki i te ‘akatanotano‘anga, tei te pae teta‘i 27% i teta‘i tangata tei ‘āriki i te ‘akatanotano‘anga.

I roto i te mata‘iti 2021 Annual Disaster Preparedness Survey, kua ‘akaāri‘ia mai e, kua ‘āriki mei teta‘i iva i roto i te ta‘i nga‘uru tangata, i teta‘i ‘akamatakite‘anga, me kore ra, no ko ana i teta‘i tangata tei ‘āriki i te ‘akamatakite‘anga.

I roto i te mata‘iti 2019, kua ‘akaāri mai te kimikimi‘anga kite:

  •  75% o te iti tangata tei mārama i te turanga Emergency Mobile Alert, i mua ake i te ‘akatanotano‘anga.
  • Kua ‘irinaki teta‘i 80% i te pu‘pu‘apinga o te Emergency Mobile Alert i te ‘akamatakite‘anga i te iti tangata Aotearoa, no runga i teta‘i manamatā tupu po‘itirere.
  • 82% tei ‘irinaki kia kore teta‘i ‘ua atu e ‘akatika‘ia kia kopae ki va‘o.
Document

‘Akara‘ia te au tuku‘anga manako, i roto i te reo Papa‘ā, mei roto mai i te kimikimi‘anga kite na roto i te basileia, tei rave‘ia i te mata‘iti 2018, e te mata‘iti 2019, no runga i te tāmatamata‘anga i te Emergency Mobile Alert.

Te ‘Akamatakite‘anga Manamanatā Tupu Po‘itirere i runga i te Terepōni ‘Āpaipai (Emergency Mobile Alert)

‘Āpi‘i‘ia koe no runga i te Emergency Mobile Alert E ‘akaponuiā‘au ana te Emergency Mobile Alerts iākoe. Ka ‘o‘ora‘ia ki te katoatoa e terepōni ‘āpaipai tau ta ratou mei te au poupou tei ‘akakoro‘ia.