Ko te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou, te rāvenga tau i te rave, i roto i teta‘i ngāruerue ‘enua. ‘Āpi‘i‘ia koe i te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou.

Te rave‘anga i te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou

‘AKATOPA ki runga i to‘ou nga rima, e nga turi. Ka pāruru teia iākoe kia kore e ‘inga, ināra ka rauka iākoe i te neke me anoano koe.

TĀPOKI i to‘ou upoko e te kakī (me kore ra, i to‘ou kōpapa katoatoa, me ka rauka) ki raro ake i teta‘i kaingākai mātūtū (mei tei roto ua i nga taka‘i‘anga e rua ki te pae iākoe). Me kare e ngā‘i ‘akaruru‘anga i te pae mai, tāpoki‘ia to‘ou upoko, e te kakī, ki to‘ou nga rima.

MOU ki to‘ou ngā‘i ‘akaruru‘anga (me kore ra, to‘ou ngā‘i no te pāruru‘anga i to‘ou upoko, e te kakī) kia ‘akaoti rava te ngāruerue‘anga. Me te nekeneke ra te ngāruerue‘anga i to‘ou ngā‘i ‘akaruru‘anga, neke atu i te āru i te reira.

Drop, Cover and Hold (姿勢を低く、何かの下に隠れる、動かない) を行う小学生

Ka ‘akape‘ea te ‘Akatopa, Tāpoki, e te Mou, i roto i te au turanga tūkētūkē

Person doing Drop Cover and Hold outdoors

Me tei va‘o koe

Me tei va‘o koe, neke no teta‘i nga taka‘i‘anga ua, mei ko i te au ‘are, te au pu rakau, te au mōri-mataāra, e te au poupou uira, i reira ka ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou ei.

People doing Drop, Cover and Hold in elevator

Me tei roto koe i teta‘i elevator

Me tei roto koe i teta‘i elevator, ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou.

Me ‘akaoti ana te ngāruerue‘anga, tautā i te ‘eke atu ki va‘o, ki te ta‘ua vaitata rava atu, me ka rauka iākoe i te rave, i raro ake i te turanga pōnuiā‘au.

Car stopped next to a stop symbol

Me te ‘aka‘oro ra koe

Me te ‘aka‘oro ra koe, tāpū ki ko i teta‘i ngā‘i āteatea.

Tāpū. Tiaki ki reira, ma te tāmou ua atu rāi i to‘ou ruru-mōtoka, kia ‘akaoti rava te ngāruerue‘anga.

Me ‘akaoti ana te ngāruerue‘anga, neke meitaki, ma te kape i te au ‘ana, me kore ra, i te au ngā‘i ‘akakake‘anga, i te mea e, kua kino āinei pa‘a.

Person in bed with their pillow over their head

Me tei runga koe i te ro‘i

Me tei runga koe i te ro‘i, no‘o ki runga i te ro‘i, ma te tāpoki iākoe ki te au tāpoki ro‘i, ma te pāruru i to‘ou upoko, e te kakī, ki te urunga moe.

Meitaki ake koe i te no‘o ki runga i te ro‘i, kia kore koe e kino.

Person doing Sit Cover and Hold with a cane

Me e ngatā no‘ou i te neke‘anga, me kore ra, e tā‘anga‘anga ana koe i teta‘i tokotoko

Me e ngatā no‘ou i te nekeneke‘anga, me kore ra, e tā‘anga‘anga ana koe i teta‘i tokotoko, tautā i te neke ki raro, me kore ra, no‘o ki runga i teta‘i no‘o‘anga, ro‘i, e pērā ua atu.

Tāpoki‘ia to‘ou upoko, e te kakī, ki to‘ou nga rima e rua.

‘Akarukena‘ia ta‘au tokotoko ki te pae iākoe, ei tā‘anga‘anga na‘au me ‘akaoti ana te ngāruerue‘anga.

Person doing Lock Cover and Hold in a wheelchair

Me e tā‘anga‘anga ana koe i teta‘i ‘apinga tauturu i te aere, me kore ra, i tetai no‘o‘anga ‘ōpara

Me e tā‘anga‘anga ana koe i teta‘i ‘apinga tauturu i te aere, me kore ra, i tetai no‘o‘anga ‘ōparapara, Roka, Tāpoki, ma te Mou.

Roka‘ia to‘ou uira ma te ‘akaneke ki raro.

Tautā i te Piko ki raro, ma te Tāpoki i to‘ou upoko, e te kakī.

I reira ka Mou ei, kia ‘akaoti rava te ngāruerue‘anga.

Te au rāvenga tauturu

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Tāmou‘ia te tumu i riro ei te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou, ei rāvenga tau i te rave, i roto i teta‘i ngāruerue ‘enua, i roto i te factsheet, i roto i te reo Papa‘ā

Vitio
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Ko te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou, te rāvenga tau i te rave, i roto i teta‘i ngāruerue ‘enua. ‘Ākarakara‘ia teia vitiō poto, tei roto i te reo Papa‘ā, no te kimi‘anga i teta‘i atu no runga i te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou.

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Kiriti‘ia, ma te tu‘atu‘a atu, i teia factsheet no runga i te au mea tau kia rave‘ia, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua.

Te au tu manamanatā

Ra‘ira‘i ua atu te au manamanatā nātura, i roto i Aotearoa. Kimi‘ia te au rāvenga tau, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i ua atu tu manamanatā tupu po‘itirere.