Te tautā nei te National Emergency Management Agency, i te ‘anga‘anga ki raro ake i te New Zealand Government Web Standards for Accessibility and Usability.

Te au tū ‘ākara‘anga o te turanga tomo‘anga

Ka ‘inangaro‘ia te New Zealand Government Web Standard for Accessibility, kia tau ki te Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 ki te Taka‘i‘anga AA.

Kua ‘akakoro matou kia taeria te vāito Taka‘i‘anga AA, e teta‘i au Taka‘i‘anga AAA, me ka rauka. Kua tātā katoa matou i te kupenga uira ki roto i te reo māmā i te āru.

Tei roto i teta‘i o ta matou au tū ‘ākara‘anga o te turanga tomo‘anga:

  • Te au kara tau no te au tūtū
  • Te kaveinga o te keyboard
  • Teta‘i atu tātā‘anga ‘akamārama i te au tūtū
  • Te au tātā‘anga poto no te vitiō, e te katoa‘anga tei tātā‘ia
  • Te tā‘anga‘anga‘anga i te html text, ‘auraka te au pēpa tei tātā‘ia, me kore ra, te au tūtū me ka rauka
  • Te ma‘ani‘anga i te au pēpa, kia māmā te tā‘anga‘anga‘anga
  • Te ‘akapāpu‘anga kia tano te tangi‘anga o te au kupu i roto i Te Reo Māori, e
  • Te au ‘akakitekite‘anga takataka no runga i te hyperlinks, ki te au kupenga uira i va‘o.

‘Ārāvei atu i te communicationsnema@nema.govt.nz me te manamanatā ra koe, me kore ra, e au tāmanako‘anga ta‘au no runga i ta matou tomo‘anga

Ko e laini matutaki ki Fafo
World Wide Web (W3C) logo

E ma‘ata te au tāmanako‘anga, ta te Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, e ma‘ani ana, no runga i te au kupenga ka rauka iā koe i te tomo atu ki roto. Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te au tāmanako‘anga, ki runga i te kupenga uira W3C.