‘Ōronga‘ia ta‘au tauturu ngākau-tae, i te tauturu i to‘ou ‘ai taeake, kōpu tangata, e to‘ou ‘oire tangata, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i te au manamanatā tupu po‘itirere.

‘Ōronga‘ia ta‘au tauturu ngākau-tae, no te ‘ākateretere‘anga i roto i te manamanatā tupu po‘itirere

Tei roto te Civil Defence Centre, me kore ra, te puna ‘oire tangata (community hub) i te ma‘ata‘anga o te au ‘oire tangata. Ka rauka i te matakeinanga i te ‘akaputuputu mai ki te ngā‘i ‘okota‘i, i te tuātau e tupu ra, e te tuātau i muri ake, i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, i te turu i teta‘i ki teta‘i.

I roto i te manamanatā tupu po‘itirere, ka tu‘era te au puna, e ka ‘akateretere‘ia e te au ‘oire tangata, kia rauka i te tangata i te putuputu mai ki te ngā‘i ‘okota‘i, i te tauturu i to ratou ‘oire tangata, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i te mamamanatā tupu po‘itirere.

E ‘anga‘anga ta‘okota‘i ana te au New Zealand Response Teams, e te civil defence, i te turu i te au turanga tauturu i roto i te manamanatā tupu po‘itirere, e teta‘i atu au putuputu‘anga tauturu. Kua tu‘atu‘a‘ia teia au pupu na roto i Aotearoa.

Te ‘akatupu nei te National Emergency Management Agency, i teia ‘ati‘anga, i teta‘i turanga tauturu ngākau-tae mātūtū, e te ngāueue-kore, e te turanga no te ‘akateretere‘anga i te manamanatā tupu po‘itirere i roto i Aotearoa.

‘Ārāvei atu i to‘ou Civil Defence Emergency Management Group, no runga i te tauturu‘anga ngākau-tae.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Kimi‘ia te Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group, no to‘ou ‘oire.

New Zealand Response Teams (NZ-RT)

E pupu tangata, e pēpa to ratou no te tauturu i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, te NZ-RTs. E turu ana ratou i te au Civil Defence Emergency Management Groups, e to ratou au ‘oire tangata i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere. E ‘anga‘anga ta‘okota‘i ana te NZ-RTs ki roto i te au turanga manamanatā tupu po‘itirere (emergency services). Te vai nei te au pupu na roto i Aotearoa.

E ma‘ata te au ‘anga‘anga tūkētūkē e rave ana te NZ-RTs i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, mei te:

  • turu‘anga i te au turanga manamanatā tupu po‘itirere (emergency services)
  • tauturu‘anga i te neke i te tangata
  • ‘akateretere‘anga i te au Civil Defence Centres
  • ‘anga‘anga‘anga ki roto i te au Civil Defence Emergency Management Groups, i te ‘akapapa i te tauturu i roto i au manamanatā tupu po‘itirere.
Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence New Zealand Response Team logo

Tāmou kia kite koe i te New Zealand Response Teams, e to ratou au ngā‘i na roto i Aotearoa.

Te ‘akatupu‘anga, i te tauturu‘anga ngākau-tae kia mātūtū, e te ngāueue-kore

Te ‘akatupu nei te National Emergency Management Agency, i teia ‘ati‘anga, i teta‘i turanga tauturu ngākau-tae mātūtū, e te ngāueue-kore, e te turanga no te ‘akateretere‘anga i te manamanatā tupu po‘itirere i roto i Aotearoa. Te ‘akakoro nei te National Emergency Management Agency, te Fire Emergency New Zealand, te New Zealand Police, te New Zealand Search and Rescue, e te Marae Ora, i te ‘akatupu i teta‘i turanga tau e te mātūtū no te au manamanatā o te tuātau ki mua.

Te New Zealand Search and Rescue

E ma‘ata te au putuputu‘anga tūkētūkē, te ‘ōronga nei i te tauturu no te turanga kimi ma te ‘akaora (search and rescue services) i roto i Aotearoa. E ‘anga‘anga ta‘okota‘i ana te Land Search & Rescue, Coastguard New Zealand, Amateur Radio Emergency Communications, e te Surf Life Saving New Zealand, i roto i te au manamanatā tupu po‘itirere, i te kimi i tei ngaro, e te aronga tei tukia‘ia e te mamae.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Land Search and Rescue New Zealand Rapa Taiwhenua logo

E putuputu‘anga basileia, kāre e tutaki‘ia ana, te Land Search and Rescue (LandSAR). E ‘ōronga ana ‘aia i te kimi, e te tauturu i te ‘akaora i tei ngaro, tei kore i kitea‘ia e tei‘ea, e te aronga tei tukia‘ia e te mamae na roto i Aotearoa.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Coastguard logo

E ‘ōronga ana te Coastguard New Zealand i te kimi, e te tauturu i te ‘akaora i te tangata i te moana. E rave ana ratou i te au porokarāmu ‘āpi‘i, e te au rāvenga ‘ōu no runga i te turanga ponuiā‘au i te moana.

Ko e laini matutaki ki Fafo
AREC logo

E pupu tangata, te ‘ōronga ngakau tae nei i to ratou tuātau, i te tā‘anga‘anga i te specialist communication, e te technical skills, i te turu i te kimi, e te ‘akaora i roto i Aotearoa, te Amateur Radio Emergency Communications (AREC).

Ko e laini matutaki ki Fafo
Surf Life Saving New Zealand logo

E ‘ōronga ana te Surf Life Saving New Zealand, i te lifeguard, e te emergency rescue services. E ‘ōronga katoa ana ratou i te au porokarāmu no runga i te turanga ponuiā‘au o te ‘iti tangata i ta‘atai.

Te Whakarātonga Iwi (Fire and Emergency New Zealand)

Na te Whakaratonga Iwi (Fire and Emergency New Zealand) te ‘anga‘anga pāruru i te a‘i, te au rāvenga, e te tāmate‘anga.

Ōronga ngakau tae i to‘ou tuātau ki te Fire and Emergency New Zealand, i te tauturu i te au ‘oire tangata i te pāruru, te‘ate‘amamo, tauturu, e te ‘akaora‘anga mai mei roto i te au manamanatā tupu po‘itirere.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

‘Ōronga ngakau tae ia to‘ou tuātau ki te Fire and Emergency New Zealand. Na te Whakaratonga Iwi (Fire and Emergency New Zealand) te ‘anga‘anga pāruru i te a‘i, te au rāvenga, e te tāmate‘anga.

Te Volunteering New Zealand

E putuputu‘anga no te au puna tauturu ngākau-tae, e te au putuputu‘anga basileia, e teta‘i atu au putuputu‘anga te ‘akakoro ra i te tauturu ngākau-tae, te Volunteering New Zealand (VNZ).

Ka rauka i te VNZ i te ‘aka‘ārāvei atu iākoe ki teta‘i au rāvenga tauturu‘anga ngākau-tae.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Volunteering New Zealand logo

Rave‘ia te ‘anga‘anga ngākau-tae, na roto i to‘ou ‘oire tangata. E putuputu‘anga no te au puna tauturu ngākau-tae, e te au putuputu‘anga basileia, e te au putuputu‘anga te ‘akakoro ra i te tauturu ngākau-tae, te Volunteering New Zealand.

Tomo ki roto i te au kimikimi‘anga rāvenga

Tauturu i te ‘akaponuiā‘au‘anga i to‘ou kōpu tangata, e te ‘oire tangata, na roto i te tomo‘anga ki roto i te au te‘ate‘amamao‘anga no te manamanatā tupu po‘itirere.