Na‘ai e rave i te a‘a, i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere?

E ‘anga‘anga ta‘okota‘i ana te au tu turanga tauturu, i te ‘akateretere i te au manamanatā tupu po‘itirere, e te ‘ākono i te tangata, kia vai pōnuiā‘au. Na‘ai e rave i te a‘a, i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere?

NA‘AI E RAVE I TE A‘A, I ROTO I TE TUĀTUA MANAMANATĀ TUPU PO‘ITIRERE?
Civil Defence logo

Te‘ate‘amamao‘ia koe

Te vai nei te au taka‘i‘anga māmā ua, te ka rauka iākoe i te rave, i te ‘akapāpu kia papa koe, e to‘ou kōpu tangata.