Te au tu manamanatā

Ra‘ira‘i ua atu te au manamanatā nātura, i roto i Aotearoa. Kimi‘ia te au rāvenga tau, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i ua atu tu manamanatā tupu po‘itirere.

Man looking at the Make a Plan page on Get Ready

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni

Ka tupu te manamatā po‘itirere ua, i teta‘i ua atu taime, e i teta‘i ua atu ngā‘i, e i te ma‘ata‘anga o te taime, kare e ‘akamatakite‘anga. E mea pu‘apinga te ma‘ani‘anga parāni no te au manamanatā tupu po‘itirere, kia kite koe i ta‘au ka rave, me tupu po‘itirere ake teta‘i manamanatā.
Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no to‘ou kainga, ta‘au ngā‘i ‘anga‘anga, ‘āpi‘i, to‘ou ‘are ‘uipa‘anga, me kore ra, ‘oire tangata.

Ma‘ani‘ia ta‘au, au parāni no te manamanatā tupu po‘itirere
Primary school students doing Drop, Cover and Hold

‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou

Ko te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou, te rāvenga tau i te rave, i roto i teta‘i ngāruerue ‘enua. Ka pāruru teia iākoe kia kore e kurua ki raro, ka ‘akameangiti mai iākoe no te tuki‘ia‘anga, ma te pāruru i to‘ou upoko, kakī, e to‘ou au mero.

‘Āpi‘i‘ia koe i te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou
A cartoon woman receiving Emergency Mobile Alert next to a dog floating

Te Emergency Mobile Alert

E au karere no runga i te au manamanatā tupu po‘itirere tei tukuna‘ia e te au turanga tei ‘akamana‘ia no te au manamanatā tupu po‘itirere, ki runga i te au terepōni ‘āpaipai tau, te Emergency Mobile Alerts. Kua ‘akapapa‘ia teia au rāvenga, i te ‘ākono i te tangata kia vai pōnuiā‘au, e ka ‘o‘ora‘ia ki te katoatoa e terepōni ‘āpaipai tau ta ratou.

‘Āpi‘i‘ia koe no runga i te Emergency Mobile Alert
Cartoon person in a wheelchair doing Lock, Cover and Hold

Arataki‘anga no te pakipaki tai

Me e pakipaki tai koe, me kore ra, te tarotokakā‘ia ra e ka ō koe ki roto i teta‘i manamanatā i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, kimi‘ia te arataki‘anga no te, te‘ate‘amamao‘anga. ‘Ākara‘ia te au taka‘i‘anga tau no te kimi ‘akakitekite‘anga i roto i te Reo ‘Akatūtū o Aotearoa, e te ‘akapapa‘anga ‘akarongo.

Kimi‘ia te arataki‘anga no te pakipaki tai