Tei runga i te kupenga uira a te Get Ready, te ‘akakitekite‘anga no runga i te tika‘anga kia tātā‘ia, e te rāitini‘anga.

Te kupenga uira Get Ready 

E ‘aka‘aere‘ia anate kupenga uira a te Get Ready, e te National Emergency Management Agency(external link).

Na te National Emergency Management Agency, e ‘ōronga ana i te ‘aka‘aere‘anga, i te ‘akatopa i te au mea ‘ēkōkō‘ia, te no‘o‘anga te‘ate‘amamao, te ‘oro‘oro‘anga, e te ‘akaora‘anga mai, mei te au manamanatā tupu po‘itirere. E ‘aka‘aere ana i te au rāvenga ‘oro‘oro‘anga, e te ‘akaoraora‘anga no te au manamanatā tupu po‘itirere i roto i te basilea, e te turu i te ‘aka‘aere‘anga i te au manamanatā tupu po‘itirere i roto i te matakeinanga, e te vaka.

Tei raro ake te National Emergency Management Agency, i te Tipātimani o te Prime Minister, e te Cabinet.(external link)

Te tika‘anga kia tātā‘ia, e te rāitini‘anga

Kua pāruru‘ia te au tātā‘anga i runga i te kupenga uira a te Get Ready, ki raro ake i te tika‘anga kia tātā‘ia a te National Emergency Management Agency, i raro ake i te Korōna. Me kare i ‘akakite‘ia mai no teta‘i au ‘apinga anake, me kore ra, te au ‘apinga tei ko‘iko‘i‘ia (ki raro ake, me kore ra, ki roto ake i te au ‘apinga anake, me kore ra, te au ‘apinga tei ko‘iko‘i‘ia), kua rāitini‘ia teia tātā‘anga kia tā‘anga‘anga-‘āka‘ōu‘ia ki raro ake i te rāitini Creative Commons Attribution 4.0 International. Ko te manako ma‘ata i reira, kare e tutaki no te nene‘i‘anga, te tu‘atu‘a‘anga, e te ‘akatanotano‘anga, kia kauraro‘ia ra, ki raro ake i te National Emergency Management Agency, ma te āru i teta‘i atu au turanga rāitini. ‘Akamatakite‘anga, kare te rāitini e tau no te au logos, emblems, e te au trade marks i runga i e kupenga uira, me kore ra, ki te au design elements a te kupenga uira. Te au mea anake, kare e tā‘anga‘anga ‘aka‘ōu‘ia, me kare i ‘akatika‘ia.

No te tauturu, e te au tumu anake no te ‘akakitekite‘anga, te ‘ōronga atu nei teia kupenga uira, i te au ‘ātui‘anga, ki teta‘i atu au kupenga uira. Tei runga pa‘a i teia au turanga, te ‘akakitekite‘anga, tei tātā‘ia ki raro ake i te toru o te putuputu‘anga, e ka tāmaru‘ia e te au pāruru‘anga no te tā‘anga‘anga‘anga ‘aka‘ōu. E tau kia pati‘ia te tika‘anga no te tā‘anga‘anga‘anga i te au mea tei tātā‘ia, mei runga i teta‘i atu au kupenga uira, mei ko i te ‘ona o te tātā‘anga, e kare teia e rauka mai, mei ko i te National Emergency Management Agency.

No te ‘ākara‘anga i te Creative Commons Attribution 4.0 International licence, ‘ākara‘ia te https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/(external link)

Te tā‘anga‘anga‘anga i te cookies

E tā‘anga‘anga ana te kupenga uira Get Ready, i te “cookies” i te ko‘i ‘akakitekite‘anga no runga i ta‘au au ‘ākarakara‘anga, i te tauturu ia matou i te ‘ōronga i te au rāvenga pu‘apinga atu, ma te ‘o‘ora atu ki va‘o, i te au te‘ate‘amamao‘anga tau no te manamanatā tupu po‘itirere. E au tātā‘anga māmā ua te Cookies, tei tuku‘ia ki runga i ta‘au roro uira, i te ko‘i i te ‘akakitekite‘anga no runga i te au taime e tomo ana koe ki roto i te ‘ātuitui roro uira, e te ‘akakitekite‘anga no runga i te turanga o te manu‘iri, na roto i teta‘i rāvenga kitea-kore ia.

E ko‘i katoa ana teta‘i atu au putuputu‘anga, mei te Google, e te Facebook, i teta‘i atu ‘akakitekite‘anga, me tomo koe ki roto i te kupenga uira a te Get Ready Website, kia mārama i te pu‘apinga ta te kupenga uira e rave nei, i te ‘akaāri‘anga atu i ta matou au ‘o‘ora‘anga ki va‘o, me tomo koe ki roto i teta‘i atu kupenga uira.

Te tāmate‘anga/tā‘anga‘anga‘anga i te cookies

Ka rauka iākoe i te ‘āriki, me kore ra, i te pāto‘i i te cookies, na roto i te ‘akatanotano‘anga i te settings i runga i ta‘au browser. Kare te tāmate‘anga i te cookies, e tāmanamanatā i ta‘au tā‘anga‘anga‘anga i ta matou kupenga uira.

Me te ‘inangaro ra koe i te tā‘anga‘anga/tāmate i te cookies, i roto i ta‘au browser, ka rauka iākoe teia na roto i te:

  • Google Chrome > Settings > Privacy and security > Site settings > Cookies and site data
  • Mozilla Firefox > Options > Privacy & Security > Cookies and Site Data
  • Safari > Settings > Safari > PRIVACY & SECURITY
  • Internet Explorer > Tools > Internet Options > Privacy > Advanced Privacy Settings > Cookies

Te tuku‘anga manako

Me ka ‘inangaro koe i te ‘akakite mai i to‘ou manako no runga i teia turanga, me kore ra, no runga i te ‘akakitekite‘anga i roto i te reira, me ka tika, tukuna mai te mēre uira ki ko i te communicationsnema@nema.govt.nz